วิธีสมัครเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนสำหรับผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะขอระดมทุน

1. สมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์ม

การสมัครเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนกับทางแพลตฟอร์มโดยการสมัครสมาชิกและกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวให้ถูกต้อง ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบจากทางทีมงานว่ามีความถูกต้องและสามารถยืนยันตัวตนได้จริง

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องกรอกข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดลงในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรูปภาพ

2. สร้างข้อมูลของบริษัท

ทุกๆข้อมูลที่ร้องขอไม่เพียงแต่เป็นความต้องการตามกฎเท่านั้น เราต้องการข้อมูลของท่านเพิ่มเติม เพื่อที่จะดำเนินการตามกระบวนการให้สมบูรณ์

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องมีบัญชีของธนาคารกสิกรไทย สำหรับการโอนเงินเมื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จ และกรอกข้อมูลและแนบเกี่ยวกับบัญชีธนาคารดังนี้

1. ไฟล์สำเนารูปสมุดบัญชี

2. เลขที่บัญชี

3. ชื่อบัญชี

เอกสารที่ถูกต้องสำหรับการคัดกรองข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน

1. จดหมายผู้มีอำนาจลงนาม จากผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

2. รายละเอียดของแผนธุรกิจ

3. แบบแผนผังธุรกิจ ตัวอย่าง

4. รายงานการตรวจสอบทางการเงินภายใน 3 ปี

5. รายงานการประชุมประจำปี

6. สำเนาถูกต้องของใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลขที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเริ่มต้นการเดินทางที่ดี สำหรับแผนการระดมทุนที่กำลังขยายตัว

เพื่อให้มีความชัดเจนในการออกเสนอขายหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น ทางเราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สร้างวิดีโอสั้นๆ ในเวลา 3 นาที คลิปวิดีโอเกี่ยวกับธุรกิจและเรื่องราวของบริษัท สำหรับการระดมทุนผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องนำเสนอรายละเอียดเนื้อหาให้ดี เพื่อที่จะได้รับผลการตอบรับจากผู้ลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนของหน้าความคิดเห็น

3. การเสนอขายหลักทรัพย์ใน Equity Crowdfunding

ในขณะนี้ การออกเสนอขายหลักทรัพย์และเงื่อนไข จะถูกแบ่งให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจเพื่อการพิจารณาในการลงทุน

การที่ปฏิบัติตามที่สำนักงาน กลต. ได้กำหนดไว้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องทำการเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวกับการระดมทุนล่วงหน้าจากแพลตฟอร์มอื่น

4. การตรวจสอบข้อมูลและเตรียมเปิดตัว

ทางเราจะตรวจสอบและจัดการรายละเอียดการระดมทุน โดยเป็นไปตาม ขั้นตอนการตรวจสอบ.

ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาตรวจสอบและประเมินมูลค่าของการเสนอขายหลักทรัพย์ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องให้แก่ผู้ลงทุน ถ้ามีการเจรจาต่อรอง เพื่อการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่ดีกว่าและเพื่อความเป็นไปได้ในการสื่อสารกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ การระดมทุนทั้งหมดนั้นจะสำเร็จทางออนไลน์

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว เป็นที่สนใจในการลงทุนจากผู้ลงทุน ซึ่งผู้เสนอขายหลักทรัพย์จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับทาง Safekeeper โดยจะมีค่าบริการ 50,000 บาท

5. การอนุมัติและดูแลจัดการ การเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถเปิดเผยบนแพลตฟอร์ม

คำขอต่างๆที่เคร่งครัดสำหรับเอกสารทั้งหมดและข้อมูลรองรับ ที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินค่าผู ้เสนอขายหลักทรัพย์อาจจะต้องมีการนำเสนอแก่ผู้ลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์บนแพลตฟอร์ม

ในการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและในการรับทราบข้อมูลของผู้ลงทุน ความคิดเห็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต้องถูกเปิดเผยในวันที่ตกลง กับรายละเอียดของการเสนอขาย เพื่อที่จะเริ่มขั้นตอนการระดมทุนในระยะเวลาตามที่ระบุไว้* บนแพลตฟอร์ม

* ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใน 30วัน / 60วัน / 90วัน สูงสุด

ค่าบริการ

250,000

บาท

ค่าบริหารจัดการ

ค่าบริหารจัดการจะถูกออกใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อใช้ในการยอมรับที่จะขอระดมทุนผ่านสินวัฒนา โดยสามารถจ่ายค่าบริการภายใน 2 วัน

7%

ค่าบริการแพลตฟอร์ม

สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ประสบผลสำเร็จเท่านั้น ทางสินวัฒนาจะทำการ อนุมัติให้ Safe Keeper โอนเงินระดมทุนแก่ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ โดยจะทำการหักค่าบริการแพลตฟอร์ม 7% ถึง 12% ของ จำนวนเงินเป้าหมายการระดมทุน

ขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์เมื่อการระดมทุนประสบผลสำเร็จ

1. เมื่อการระดมทุนสำเร็จ

ทางสินวัฒนาจะประสานงานกับ Safekeeper (ธนาคารกสิกรไทย) เพื่อดำเนินการออกจดหมายเพื่อเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ใบเสร็จรับเงินของการออกจดหมายโดย Safekeeper ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องทำการประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 14 วันและดำเนินการเพิ่มทุนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) www.dbd.go.th

* ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่มทุนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้นด้วยตนเอง

2. ใบหุ้น

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องออกใบหุ้นสำหรับผู้ลงทุนทั้งหมดที่ร่วมลงทุนการเสนอขายหลักทรัพย์ หลังจากดำเนินการเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับการเพิ่มหุ้นทางสินวัฬนาจะทำการนัดหมายทางธนาคารกสิกรไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียนมาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์และมั่นใจได้ว่า การเพิ่มหุ้นสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

3. โอนเงินให้แก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนต่อไปหลังการได้มีการเพิ่มทุนที่ DBD และได้ออกใบหุ้นเรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือการโอนเงินที่ได้จากการระดมทุนให้แก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ทางเราจะมอบหมายให้ Safekeeper ทำการหักค่าบริการของ Safekeeper เป็นจำนวน 1.8% ของจำนวนเงินเป้าหมายการระดมทุน แต่จะไม่เกิน 300,000 บาท และ 300 บาทสำหรับการออกจดหมายเพิ่มทุนสำหรับค่าบริการแพลตฟอร์ม และทาง Safekeeper จะหักค่าบริการแพลตฟอร์ม 7% - 12% ให้กับสินวัฒนา หลังจากนั้นจะโอนให้แก่่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ภายใน 1-2 วันทำการ

4. ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องคอยอัพเดทการเสนอขายหลักทรัพย์

หลังจากการเสนอขายหุ้นจบลงแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องรับผิดชอบโดยการอัพเดทข้อมูลหรือจัดทำรายงานความคืบหน้าแบบไตรมาสให้แก่ผู้ลงทุน ข้อมูลที่อัพเดทควรประกอบไปด้วยประสิทธิภาพของบริษัทและรายงานการใช้งบประมาณการเงินที่ได้รับการจัดสรร ที่มาจากการระดมทุนบนแพลตฟอร์มของสินวัฒนา

* หากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสบความสำเร็จ ทางเราจะดำเนินการอนุมัติให้ Safe keeper โอนเงินจองซื้อคืนแก่ผู้ลงทุนภายใน 2 วันทำการ