sinwattana-equity-crowdfunding-funding-portal-banner

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

วิธีสมัครเป็นผู้ลงทุน

ขั้นตอนการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน

1. สมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์ม

การสมัครเป็นผู้ลงทุน ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนกับทางแพลตฟอร์มโดยการสมัครสมาชิกและกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวให้ถูกต้อง ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบจากทางทีมงานว่ามีความถูกต้องและสามารถยืนยันตัวตนได้จริง
ผู้ลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลและรูปภาพทั้งหมดที่ได้ให้กับแพลตฟอร์ม

2. เพื่อสมัครเป็นผู้ลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน จะถูกแยกประเภทตามประกาศของก.ล.ต.
เลือกเมนู สมัครเป็นผู้ลงทุน และกรอกรายละเอียดข้อมูลพร้อมทั้งสำเนาเอกสารให้ครบถ้วน สำหรับเอกสารในข้อ 1-3 ให้เลือกเอกสารใดเอกสารหนึ่งที่จะใช้สมัครตามประเภทผู้ลงทุนที่เลือก
1. แนบรูปถ่ายของคุณที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน โดยต้องเห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน
2. เลขที่หนังสือเดินทาง
3. เลขที่จดทะเบียนบริษัท
4. ไฟล์สำเนารูปสมุดบัญชี
5. เลขที่บัญชี
6. ชื่อบัญชี
equity-crowdfunding-investor-become-investor
สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล จะต้องแนบไฟล์ใบรับรองให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน เนื่องจากคุณสมบัติและกฏในการลงทุนจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของผู้ลงทุน
equity-crowdfunding-investor-knowledge-test
ในการสมัครเป็นผู้ลงทุนรายบุคคลจะต้องทำแบบทดสอบให้ถูกต้องทุกข้อ

3. การตรวจสอบและอนุมัติ

ทางเราจะทำการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ให้ในแพลตฟอร์มเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง
เมื่อได้รับการอนุมัติผู้ลงทุนจะได้รับ Email เพื่อแจ้งผลของสถานะภายใน 2-7 วันทำการ
equity-crowdfunding-investor-inspection-and-approval

4. ลงทุนผ่านสินวัฒนา

หลังจากการอนุมัติ ผู้ลงทุนจะได้จะได้รับอนุญาตให้ลงทุนได้ทันทีในประเภทธุรกิจต่างๆที่ได้เปิดเผยบนแพลตฟอร์ม
เมื่อผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะทำการจองซื้อหลักทรัพย์ สามารถทำการจ่ายเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ โดยการโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สแกนจ่ายบิลที่ตู้ ATM หรือพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินแล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
(กสิกรไทย ทหารไทยธนชาต และเกียรตินาคินภัทร) โดยต้องทำการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ มิเช่นนั้นการจองซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
equity-crowdfunding-investor-invest-through-sinwattana

อย่าลืมว่า จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ลงทุนตามกฎ
ผู้ลงทุนรายบุคคลจะต้องการเปิดเผยข้อมูล (Self-Declaration) ที่เคยลงทุนในแพลตฟอร์มอื่นในระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกการจองซื้อได้ทุกเมื่อที่ต้องการและจะดำเนินการคืนเงิน ภายใน 7 วัน แต่จะไม่สามารถยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนจะทำการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือเรียกว่า Cooling Period (โดยผู้ลงทุนที่ใช้บัญชี ธนาคารกสิกรไทยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ส่วนผู้ลงทุนที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นจะถูกหักค่าธรรมเนียม 12 บาท)
หากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสบความสำเร็จ ทางเราจะดำเนินการอนุมัติให้ Safekeeper โอนเงินจองซื้อคืนแก่ผู้ลงทุนภายใน 7 วัน

ความเป็นไปได้ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะประสบผลสำเร็จ

บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีขนาดเล็กและอยู่ในระยะเริ่มต้นจึงมีอัตราความล้มเหลวค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทที่ต้องการระดมทุนจึงจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนธุรกิจ ในการวิเคราะห์แผนธุรกิจนักวิเคราะห์จะให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแผน ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนการจัดการ แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนฉุกเฉิน เนื่องจากความเป็นไปได้สำหรับแต่ละแผนนั้น อาศัยการประเมินและความน่าจะเป็นที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ประเมินผลมั่นใจได้ว่าการลงทุนในบริษัทของผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะไม่สูญเปล่า
* หากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสบความสำเร็จ ทางเราจะดำเนินการอนุมัติให้ Safekeeper โอนเงินจองซื้อคืนแก่ผู้ลงทุนภายใน 7 วัน

เมื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จ จะเกิดอะไรขึ้น?

1. รับใบสำคัญแสดงการถือหุ้นในบริษัทจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หลังจากที่การเสนอขายหลักทรัพย์สำเร็จแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนทุกคนที่ได้ทำการจองซื้อในการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นๆ ผู้ลงทุนควรติดตามผลการดำเนินงาน หรือความคืบหน้าจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด เมื่อผู้ลงทุนได้รับใบหุ้นแล้วต้องทำการตรวจสอบข้อมูลบนใบหุ้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องทั้งหมด

2. ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลหรือข่าวสารทั้งหมด ในแต่ละไตรมาสผ่านเว็บไซต์ได้ทันที ข้อมูลจะถูกอัพเดทให้แก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัท รายงานทางการเงิน และแผนการเงินของบริษัท
equity-crowdfunding-investor-deal-success
แก้ไขเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
หากมีคำถามหรือปัญหาทางเทคนิค ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านทาง อีเมล sindeal@sinwattana.com
หรือโทร (+66)2-233-3723