JUST CAR THAILAND

บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

เรื่องรถ เรื่องง่าย ให้บริการครบวงจร

เข้าร่วม

Roadshow

เพื่อพบกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หรือเจ้าของบริษัท เพื่อร่วมฟัง

Pitching

และความตั้งใจจริงในการต่อยอดธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ผู้ร่วมทีม วัฒนธรรมองค์กร แผนธุรกิจ แผนการตลาดในอนาคต และสามารถถาม-ตอบทุกข้อสงสัย ในรูปแบบ

group meeting

และ

company visit

ติดต่อ : 083-728-5585 หรือ sta@sinwattana.com

ภาพรวมของบริษัท

บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “JUSTCAR”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรถมือสองดังที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายรถมือสองที่ทำให้ผู้ซื้อได้รถที่สภาพดี ราคามีความเหมาะสมกับสภาพรถ อีกทั้งยังเป็นรถที่ปลอดภัย เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ ทั้งสภาพภายในและภายนอกของรถ ประวัติของรถ และประวัติอาชญากรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเสนอบริการและประกันหลังการขาย นอกเหนือจากนั้นผู้ซื้อจะได้รับคำปรึกษา บริการ และความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อตอบสนองตามความต้องการให้ผู้ซื้อพอใจทั้งราคาและคุณภาพ อีกทั้งช่วยให้ผู้ขายสามารถขายรถได้ราคาดีตามที่ต้องการ การแลกเปลี่ยนมีความปลอดภัย เนื่องจากทางบริษัทฯ จะช่วยตรวจสอบผู้ซื้อให้ ดังนั้น JUSTCAR จึงเป็นตัวช่วยในการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อให้ทุกคนได้รับความพอใจและมั่นใจสูงสุดในการแลกเปลี่ยนรถมือสอง

JUSTCAR Co ltd founded in 2018 with an initial registered capital of 1 million baht to solve problems for both buyers and sellers of used cars. We constantly develop a website and application that helps to match used car buyers and sellers to let the buyers get the car in good condition. The price is suitable for the car condition and it’s also a safe car because the company has examined both the interior and exterior of the car, the history of the car, and the criminal history. Additionally, the company Also offers after-sales service, warranty and also the customer will receive advice, service, and assistance from our Car technicians with expertise and experience. And to meet the demand to make the buyer satisfied both the price and quality It also helps the seller to sell the car at the desired price. Justcar consequently helps to match buyers and sellers so that everyone can get the highest satisfaction and confidence in exchanging used cars.

ลูกค้าและหุ้นส่วนหลัก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  หรือ​ เทสโก้​โลตัส​

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ​ เทสโก้​โลตัส​

คำชม

รางวัลที่บริษัทได้รับ

ยังไม่มีเนื้อหาในส่วนนี้

เนื้อหาหน้านี้จะโชว์เมื่อคุณกำลังสร้างการเสนอขายหลักทรัพย์

นายษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล

นายษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล

ผู้ก่อตั้ง/ประธานผู้บริหาร

ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัย สาขา
กำลังศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบริหารการพัฒนา
พ.ศ. 2550 ปริญญาโท มหาวิทยารามคำแหง บริหารธุรกิจ

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร สถาบัน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (NBI 5) สถาบันการสร้างชาติ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ 14) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (PADA 2) สมาคมตำรวจ
หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร (ปธก 21) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง (Smart-CEO 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC 3) หอการค้าไทย
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD 4) NIDA

ประสบการณ์ทำงาน
ระยะเวลาทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ประธานผู้บริหาร
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกริก อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
1 ปี บริษัท เพาเวอร์ โปรเฟสชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด Managing Director
2 ปี บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด Head of Business Development
1 ปี บริษัท จี-พาวเวอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด Director
2 ปี บริษัท ไทย ซีฟู๊ด โปรเซสซิ่ง จำกัด General Manager
1 ปี บริษัท ริช แมทคอนส์ จำกัด Sale Manager
1 ปี บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Manager

นางสาวโศจิรัตน์ ป้อมเชียงพิณ

นางสาวโศจิรัตน์ ป้อมเชียงพิณ

ผู้ร่วมก่อตั้ง/กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์ทำงานปีที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่งปัจจุบัน บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด กรรมการบริษัทฯพ.ศ. 2560-2561 บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด Head of Salesพ.ศ. 2555-2560 บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด Marketing Manager

นายญาณศักดิ์ หมั่นอุตส่าห์

นายญาณศักดิ์ หมั่นอุตส่าห์

ผู้จัดการทั่วไป

Responsible for database system administration of myorganization and clients.Design database for clients depend on project.Coordinate with client and programmer team.Analyzing and solving the problem to find the best workingway for team members.Create Query Store Procedure and Modify.Manage all of these system ; ERP, ASP, ASP.NET, JAVA, C, C#,Robot, Web Design, Database, Manage Site Server, SupportFixbug, Develop Software, Crystal Report, Reporting Service.

คุณไม่สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้

กรุณาสมัครเป็นผู้ลงทุนเพื่อเข้าถึงส่วนนี้

คุณไม่สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้

กรุณาสมัครเป็นผู้ลงทุนเพื่อเข้าถึงส่วนนี้

คุณไม่สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้

กรุณาสมัครเป็นผู้ลงทุนเพื่อเข้าถึงส่วนนี้

คุณไม่สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้

กรุณาสมัครเป็นผู้ลงทุนเพื่อเข้าถึงส่วนนี้

คุณไม่สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้

กรุณาสมัครเป็นผู้ลงทุนเพื่อเข้าถึงส่วนนี้

คุณไม่สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้

กรุณาสมัครเป็นผู้ลงทุนเพื่อเข้าถึงส่วนนี้