sinwattana-equity-crowdfunding-funding-portal-banner

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

เกี่ยวกับผู้ลงทุน

อยากสมัครเป็นผู้ลงทุนต้องเตรียมตัวอย่างไร

สมัครสมาชิก
บนแพลตฟอร์มเสร็จแล้วสมัครเป็นผู้ลงทุน
เตรียมแนบเอกสารดังนี้
1. เตรียมรูปที่ถ่ายกับบัตรประชาชน โดยต้องเห็นข้อมูลบนบัตรอย่างชัดเจน
2. เตรียมสำเนารูปสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
3. เลขบัญชีพร้อมชื่อบัญชี
หากเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคลจะต้องแนบไฟล์รับรองเพิ่ม เพื่อที่จะยืนยันตัวตน เช่น Statement, Investment Portfolio, รายการแสดงทรัพย์สิน, ใบจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น ตามประเภทของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ผู้ลงทุนมี 2 ประเภท ได้แก่
1. ผู้ลงทุนรายบุคคล (Retail Investor) หรือ บุคคลทั่วไป จำนวนเงินลงทุนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 บริษัท รวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ และ ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อ 1 ปีรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้
2. ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล (Non-Retail Investor) ผู้ที่มีฐานะและประสบการณ์ในการลงทุน โดยจะไม่มีขีดจำกัดในการลงทุน
2.1 ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor)
2.2 กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust)
2.3 นิติบุคคลร่วมลงทุน (Venture Capital)
2.4 ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified Investor)
2.5 Funding Portal

Knowledge Test คืออะไร

แบบทดสอบผู้ลงทุนสำหรับ Retail Investor เพื่อเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนกับ Equity Crowdfunding

วิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านสินวัฒนา

หลังจาก สมัครเป็นผู้ลงทุน บนแพลตฟอร์ม มีวิธีการดังนี้
1. เลือกดีลที่ต้องการลงทุน คลิกที่ ‘จองซื้อหลักทรัพย์ (Reserve)’
2. กรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการ คลิกที่จองซื้อ (หากเป็นผู้ลงทุนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ประสงค์จะโอนเงินข้ามประเทศ ทางเราขอความร่วมมือในการเลือกองค์กรที่ท่านต้องการบริจาคเงิน เพราะหลังจากทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อาจจะมีจำนวนเงินส่วนต่างคงเหลือที่ไม่สามารถโอนกลับบัญชีของผู้ลงทุนได้)
3. การจองซื้อของคุณสำเร็จแล้วจะได้รับใบแจ้งชำระเงินจองซื้อและสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินชำระเงินที่คุณสะดวกได้

วิธีถอนจองซื้อหลักทรัพย์

สามารถถอนการจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าจะชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยเข้าไปที่บริษัทที่จองซื้อ คลิกที่ปุ่ม ‘ถอนการจองซื้อ’ เลือกการจองซื้อที่ต้องการถอน คลิกที่ปุ่ม ‘ตกลง’ สำหรับการจองซื้อที่ชำระเงินแล้วจะโอนคืนภายใน 7 วัน โดยผู้ลงทุนที่ใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทย จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ส่วนผู้ลงทุนที่ใช้บัญชีธนาคารอื่น จะถูกหักค่าธรรมเนียม 12 บาท

วิธีการจ่ายและช่องทางการชำระเงิน

เมื่อจองซื้อหลักทรัพย์สำเร็จแล้ว พิมพ์หรือนำใบแจ้งชำระเงินไปชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. Bill Payment เคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารเกียรตินาคิน
2. Mobile Banking
3. ตู้ ATM

เกณฑ์ของผู้ลงทุน

การสมัครเป็นผู้ลงทุน บนสินวัฒนา จะต้องแนบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามประเภทผู้ลงทุน โดยข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
อ่านเพิ่มเติม

มีการเก็บค่าธรรมเนียมไหม

สินวัฒนาไม่มีนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสมัครและลงทะเบียนกับเราได้ทันที ฟรี
สมัครเป็นผู้ลงทุน

ความเสี่ยงในการลงทุนใน Equity Crowdfunding

การลงทุน Equity Crowdfunding มีความเสี่ยงสูง เพราะการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Equity Crowdfunding นั้นเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย เนื่องจากมีช่องทางในการเปลี่ยนมือที่จำกัด ผู้ลงทุนควรพิจารณาการลงทุน ในสัดส่วนที่เหมาะสมและศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการลงทุนใน Equity Crowdfunding อย่างละเอียด เพื่อกระจายและลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

มีขั้นต่ำในการลงทุนหรือไม่

ขึ้นอยู่กับการกำหนดและการประเมินมูลค่าของแต่ละบริษัท

Self Declaration สำหรับผู้ลงทุนรายบุคคล

เป็นข้อกำหนดสำหรับ Retail-Investor ที่สามารถลงทุน 100,000 ต่อบริษัท 1,000,000 ต่อปี ทำให้ต้องชี้แจงกับแต่ละ platform ว่าได้ลงทุนเกินจากที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อไม่รับความเสี่ยงเกินไป