sinwattana-equity-crowdfunding-funding-portal-banner

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

เกี่ยวกับคราวด์ฟันดิง

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คืออะไร

คราวด์ฟันดิงมาจากคำว่า Crowd (ผู้คน) Funding (การระดมทุน) คือ การระดมทุนจากประชาชนเพื่อทำโครงการให้สำเร็จและเกิดขึ้นจริง

Equity Crowdfunding คืออะไร

การระดมทุนในรูปแบบการลงทุนโดยจะเป็นบริษัทจำกัด หรือ บริษัทที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Startups หรือ SMEs ออกมาทำการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่าน Funding Portal ให้กับผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นบริษัทและเงินปันผลเป็นผลตอบแทน ซึ่งเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์กำหนด

สินวัฒนา (Sinwattana) คือใคร

สินวัฒนา คือ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Funding Portal) หรือ Crowdfunding Platform อย่างเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อว่า Social, Equity และ Debt Securities โดยมีทั้งรูปแบบการบริจาค (Donation/Reward Based) จนถึงรูปแบบการลงทุน (Equity/Debt Securities Crowdfunding)
รู้จักเราเพิ่มเติม

ทำไมต้อง Sinwattana Equity Crowdfunding

สินวัฒนาเชี่ยวชาญในธุรกิจ Crowdfunding เราเข้าใจในบริษัทและสนับสนุน SMEs ในประเทศไทยให้เติบโตสู่สากลโดยรองรับการลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วโลก สินวัฒนาอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลโดย ก.ล.ต. และเป็น Funding Portal เจ้าแรกที่ระดมทุนได้สำเร็จ

Safekeeper ทำหน้าที่อะไร

Safekeeper หรือ Escrow Agent เป็นตัวกลางที่เก็บรักษาเงินในการจองซื้อหลักทรัพย์ระหว่างการเปิดเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีระบบที่เชื่อถือได้ มีหน้าที่ทั้งรักษาเงินส่งมอบแก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์และคืนเงินแก่ผู้ลงทุน ซึ่งเราเลือกธนาคารกสิกรไทย เป็น Safekeeper ให้กับสินวัฒนา

วิธีสมัครสมาชิกบนสินวัฒนาแพลตฟอร์ม

วิธีสมัครสมาชิกเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ภายใน 5 นาที
1. สร้างบัญชีโดยกรอกอีเมล (Email) ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
2. ยืนยันอีเมล (Activate Email)
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราจะเก็บเป็นความลับตามนโยบายของบริษัท
4. สมัครสมาชิกบนสินวัฒนาสำเร็จแล้ว การสมัครเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ผู้ลงทุนจะอยู่ในขั้นตอนต่อไป
สมัครสมาชิก

Cooling Period คืออะไร

ช่วงเวลาสุดท้าย 5 วันก่อนที่การเสนอขายหลักทรัพย์จะปิด และปิดการถอนจองซื้อ 48 ชั่วโมงก่อนปิดการเสนอขายหลักทรัพย์
ตัวอย่าง : การเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอบีซี จำกัด ปิดการเสนอขายวันที่ 15 สิงหาคม 2563 อยู่ในระยะ Cooling Period หมายความว่าเริ่มระยะ Cooling Period วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สามารถยกเลิกการจองซื้อได้ทุกเมื่อที่ต้องการจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 แต่จะไม่สามารถถอนการจองซื้อได้ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ภายใน 48 ชั่วโมง) ก่อนจะทำการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์

ช่องทางการติดต่อของสินวัฒนา

เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-233-3723
อีเมล ทั่วไป: supportequity@sinwattana.com
สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์: sindeal@sinwattana.com
สำหรับผู้ลงทุน: sininvest@sinwattana.com
LINE @sinwattanacf
Messenger Sinwattana
อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับ Crowdfunding ได้ที่
Facebook : Sinwattna Crowdfunding
Twitter : @SinwattanaThai
Instagram : @Sinwattanacf
ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00น.

ความแตกต่างระหว่าง Equity Crowdfunding กับ IPO

Equity Crowdfunding เปรียบเสมือนการทดสอบตลาดในรูปแบบหนึ่งและเป็นการ Pre-IPO เพราะ Crowdfunding เป็นการยอมรับจากประชาชนและทำให้เอกสารการเงินโปร่งใสมากที่สุด
บริษัทที่เข้ามาทำการระดมทุนผ่านรูปแบบ Crowdfunding จะต้องมีกระบวนการจัดทำเอกสารทางการเงินที่โปร่งใสและถูกตรวจสอบโดย Financial Analyst นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากประชาชนอีกด้วย

Funding Portal มีหน้าที่อะไร

Funding Portal มีหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ส่งเสริม ให้คำแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและ Crowdfunding สินวัฒนามีระบบพร้อมที่จะให้บริการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Management Process มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ทีมสินวัฒนาจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลบริษัท 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1. Curation คัดกรองข้อมูล
2. Validation ตรวจสอบ
3. Valuation ประเมินมูลค่า
อ่านเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่าง Equity Crowdfunding กับ Debt Security Crowdfunding คือ

Equity Crowdfunding หรือ หุ้น ผู้ลงทุนจะได้รับสัดส่วนของหุ้นบริษัทเป็นผลตอบแทน เนื่องจากบริษัทที่ทำการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เมื่อทำการระดมทุนสำเร็จ บริษัทจะทำการเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ ซึ่งอาจได้รับปันผลตามที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์กำหนด ทำให้ผู้ลงทุนมีสิทธิเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิม
Debt Security Crowdfunding หรือ หุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนตามที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์กำหนดทำให้ผู้ลงทุนมีสิทธิเป็นเจ้าหนี้บริษัท