sinwattana-equity-crowdfunding-banner

Equity Crowdfunding

การลงทุนที่ทรงพลังด้วยการระดมทุนจากฝูงชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง เพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก

สินวัฒนาเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ เปิดประตูให้ทั้งผู้ลงทุนและเจ้าของธุรกิจได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

Sinwattana Equity Crowdfunding อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Securities Exchange Commission of Thailand
sinwattana-equity-crowdfunding-funding-portal-banner

ทางผ่านจากประเทศไทยสู่เอเชีย

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่แนะนำ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้ยืนยันตนและรับคัดเลือกจะได้รับความดูแล ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมด สำหรับความโปร่งใสของการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่จะสามารถทำให้ผู้ลงทุนมีตัวเลือกในการลงทุนที่สามารถเชื่อถือได้

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงรายละเอียดได้มากขึ้น

ร่วมลงทุน หนุน SMEs ไทย

Equity Crowdfunding คืออะไร?

invest-in-equity-crowdfunding

การลงทุนในรูปแบบคราวด์ฟันดิง

การระดมทุนในรูปแบบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Startups หรือ SMEs ออกมาทำการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่าน Funding Portal ให้กับผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นบริษัทและเงินปันผลเป็นผลตอบแทน

who-is-sinwattana

สินวัฒนาคือใคร ?

สินวัฒนา เป็น Funding Portal ที่มีหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน เพื่อคัดสรรการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

The-purpose-of-equity-crowdfunding

จุดประสงค์ของการระดมทุน แบบคราวด์ฟันดิง

เราช่วยให้ SMEs และบริษัทในไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยได้ขับเคลื่อนไปสู่เอเชีย

สมัครใช้งานสินวัฒนาแพลตฟอร์มวันนี้

สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอระดมทุน Equity Crowdfunding เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเติบโตของคุณ
เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาและบริการ supportequity@sinwattana.com หรือ (+66)2-233-3723 ในวันและเวลาทำการ

How It Work

5 ขั้นตอนที่จะทำให้เข้าใจการทำงานในการระดมทุนหลักทรัพย์อย่างง่ายดาย

1

สร้างการเสนอขายหลักทรัพย์

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์กรอกข้อมูลบริษัท หรือติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมาย

How to be an Issuer

sinwattana-equity-crowdfunding-create
sinwattana-equity-crowdfunding-process

2

ขั้นตอนการดำเนินการ

ทางสินวัฒนาจะทำการตรวจสอบโดยการคัดกรอง, ตรวจสอบ และประเมินมูลค่า

ขั้นตอนการตรวจสอบ

3

เผยแพร่บนเว็บไซต์

ร่วมระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และทำ Roadshow
sinwattana-equity-crowdfunding-publish
sinwattana-equity-crowdfunding-invest

4

ลงทุน

ผู้ลงทุนจะสามารถระดมทุนในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ต้องการได้ทันที

วิธีสมัครเป็นผู้ลงทุน

5

สำเร็จ

การเสนอขายหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน
sinwattana-equity-crowdfunding-success

1

สร้างการเสนอขายหลักทรัพย์

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์กรอกข้อมูลบริษัท หรือติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมาย

How to be an Issuer

sinwattana-equity-crowdfunding-create
sinwattana-equity-crowdfunding-process

2

ขั้นตอนการดำเนินการ

ทางสินวัฒนาจะทำการตรวจสอบโดยการคัดกรอง, ตรวจสอบ และประเมินมูลค่า

ขั้นตอนการตรวจสอบ

3

เผยแพร่บนเว็บไซต์

ร่วมระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และทำ Roadshow
sinwattana-equity-crowdfunding-publish
sinwattana-equity-crowdfunding-invest

4

ลงทุน

ผู้ลงทุนจะสามารถระดมทุนในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ต้องการได้ทันที

วิธีสมัครเป็นผู้ลงทุน

5

สำเร็จ

การเสนอขายหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน
sinwattana-equity-crowdfunding-success

เมื่อดีลสามารถระดมทุนได้สำเร็จ

ระดุมทุนได้ครบตามเป้าหมาย 100%

หลังจากดีลสามารถระดมทุนตามเป้าหมาย Safekeeper จะโอนเงินให้ผู้ขายหลักทรัพย์ เพื่อออกใบรับรองให้แก่ผู้ลงทุน

* ถ้าการระดมทุนไม่ถึงเป้าหมาย จะมีการโอนเงินกลับไปยังผู้ลงทุนภายใน 7 วัน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

การระดมทุนที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มและเป็นที่น่าจับตามอง ผู้ลงทุนสามารถติดตามข่าวสาร หรืออัพเดทข้อมูลงบการเงิน แผนงาน และผลการดำเนินงาน ในแต่ละไตรมาสของบริษัทที่ท่านได้ลงทุนไป ผ่านแพลตฟอร์มของสินวัฒนา

ทำไมต้องเลือกสินวัฒนา?

สินวัฒนาเป็นผู้มีประสบการณ์และมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงเพื่อตอบโจทย์ทั้งเจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุน

ผู้ออกเสนอขาย

ให้สินวัฒนาเป็นตัวกลางในการระดุมทุนเพื่อการขยายธุรกิจ ผ่านเครือข่ายผู้ลงทุนทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ด้วยความเชื่อมั่นด้วยการเป็นแพลตฟอร์มอิควิตี้คราวด์ฟันดิงที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และการได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุน เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพที่สุด

why-sinwattana-issuer-an-alternative-to-raise-fund

เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการขอระดมทุน

why-sinwattana-issuer-brand-loyalty

เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์

why-sinwattana-issuer-get-feedback-from-crowd

ได้รับผลตอบรับหรือข้อเสนอแนะจากผู้คน

why-sinwattana-investor-brand-ambassador

แบรนด์แอมบาสเดอร์

why-sinwattana-investor-grow-with-company

เติบโตไปพร้อมบริษัท

why-sinwattana-investor-return-of-investment

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

ผู้ลงทุน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน SMEs และ Startups ของไทยให้เติบโต พร้อมกับความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท รวมถึงการได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าผ่านการลงทุนคราวด์ฟันดิงจากสินวัฒนา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

เพิ่มพูนความรู้ด้านการลงทุนผ่านบทความที่น่าสนใจจากแหล่งความรู้ด้านการลงทุนของสินวัฒนา