ร่วมระดมทุนกับเรา

เริ่มระดมทุน

ร่วมระดมทุนกับเรา

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่น่าสนใจเร็ว ๆ นี้

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ sindeal@sinwattana.com

How It Works

5 ขั้นตอนที่จะทำให้เข้าใจการทำงานในการระดมทุนหลักทรัพย์อย่างง่ายดาย

1. สร้างการเสนอขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์ จะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์และบริษัทอย่างถูกต้อง

2. ตรวจสอบ

ทางสินวัฒนาจะทำการตรวจสอบโดยการ คัดกรอง, ตรวจสอบ และ ประเมินมูลค่า

3. เผยแพร่

การเสนอขายหลักทรัพย์จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์สินวัฒนา

4. ลงทุน

ผู้ลงทุนจะสามารถระดมทุนในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ต้องการได้ทันที

5. สำเร็จ

การเสนอขายหลักทรัพย์สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อที่จะก้าวหน้าไปด้วยกัน

ความรู้ในการลงทุน

ข้อมูลในการลงทุนที่มีประโยชน์และ ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจในการลงทุนอย่างชาญฉลาด