10 Facts about Wealthi, the alternative finance A.I. mobile application

May 20, 2020
“เพราะระบบการเงินแบบดั้งเดิม ไม่สามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงและตรงจุด”

ปัจจุบันคนไทยกว่า 30% ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้ ดังนั้น Wealthi แอพพลิเคชั่นการเงินทางเลือก ที่มีวิสัยทัศน์ในการขจัดปัญหาที่เกิดจากหนี้สินนอกระบบในประเทศไทยให้หมดไป ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ A.I. ซึ่งเข้ามาตอบโจทย์ในด้านการวิเคราะห์โดยอาศัย Big Data เพื่อลดปัญหาและเวลาในการดำเนินการที่ต้องทำโดยมนุษย์ ให้ได้มากที่สุด และดอกเบี้ยที่ต่ำตามมาตรฐาน ซึ่งถูกรองรับโดยหน่วยงานรัฐ ทำให้การเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ถ้ามีวินัยทางการเงินมากพอ

วันนี้เราจึงสรุป 10 ข้อเท็จจริงสำคัญของ Weathi จากปากทีมผู้บริหาร เพื่อให้ทุกคนที่สนใจในธุรกิจและต้องการลงทุน ได้อ่าน เพื่อเข้าใจในโมเดลธุรกิจและโอกาสในการเติบโต ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกเงินลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และยังเป็นการยกระดับสังคมโดยตรงอีกด้วย

1. Wealthi คืออะไร

Wealthi คือ บริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจในการให้บริการแอพพลิเคชั่นทางการเงินทางเลือกแบบ พิโกไฟแนนซ์ (PICO Finance) ซึ่งได้รับใบอนุญาติ (License) โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่จะมาแทนที่หนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูง ซึ่งขัดต่อกฏหมาย แต่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ซึ่งจะถูกจำกัดโดยพื้นที่ที่ขอใบอนุญาติ

โดยปัจจุบัน Wealthi ได้ใบอนุญาติในการทำธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพและเปิดแอพพลิเคชั่นให้คนทั่วไปดาวน์โหลดบน Play Store ซึ่งมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 2 แสนครั้ง โดยทุกการทำธุรกรรมในระบบจะถูกประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) โดยอ้างอิงจาก Big Data จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดหนี้เสียน้อยที่สุด และสร้างกำไรสูงสุดให้กับบริษัท ด้วยดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปชีวิตของตนได้

2. ฐานรายได้ของ Wealthi มาจากไหน

รายได้ของ Wealthi ปัจจุบัน มาจาก 3 ส่วน คือ การปล่อยสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นรายได้หลัก, การจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ทางการเงิน และการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ประกัน ซึ่งปัจจุบันเป็นพันธมิตรกับทิพยประกันภัย ส่วนในอนาคตจะมีการ Partnership Plug-In API เข้าไปสู่ระบบและฐานข้อมูลของบริษัทต่างๆ แลกเปลี่ยนระบบกับส่วนแบ่งรายได้จากดอกเบี้ย รวมถึงปล่อยสินเชื่อให้สินค้าอื่นๆโดยร่วมมือกับบริษัทที่มีความชำนาญ แต่ยังมีฐานลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมจำนวนมาก เช่น สินเชื่อทางการแพทย์ หรือ สินค้ารถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

3. Loan of Management หรือ LUM ที่จะเป็นตัวชี้วัดรายได้กับกำไร คำนวณมาจากวิธีการใด?

หากดูจากตัวเลขมูลค่าของหนี้คงค้าง หรือ LUM ของ Wealthi ใน 3 ปีถัดจากนี้ จะพบว่ามีมูลค่าเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด โดย

LUM ในปี 2020 มีมูลค่า 26 M
LUM ในปี 2021 มีมูลค่า 56 M
LUM ในปี 2022 มีมูลค่า 118 M

ซึ่งยอดหนี้คงค้างของบริษัท มีการคำนวณมาจาก 2 วิธีคือ

ในระหว่างปี 2020–2021

จะเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ประกอบกับ Project on Hand ที่มีจากพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เข้ามาในระบบ อย่างการประกันภัย รวมถึงที่เป็นการร่วมมือกันทางด้านระบบ หรือ Open API ซึ่งเป็นการคำนวณกำไรใน 2 ปีนี้จะมีความแม่นยำ และมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้ถึงเป้าหมาย

ในระหว่างปี 2022- 2024

จะใช้วิธีการคำนวณจากส่วนแบ่งตลาดที่จะได้รับ ระหว่างพัฒนาและดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2024 จะคิดยอดตาม 1% ของ Alternative Finance Market (Nano และ PICO Finance) จากที่มีเงินที่ปล่อยกู้ทั้งหมด 3.1 หมื่นล้าน ในประเทศไทย ซึ่งคำนวนมาจากการเติบโต 7.5% ต่อปี (ตัวเลขอ้างอิงจากงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย)4.ระบบ Open API และการทำ Partnership คืออะไร?

เนื่องจากระบบการทำงานของ Wealthi ถูกเขียนและพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงจาก Historical Data จากการเก็บข้อมูลของ A.I. Bot โดยเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จึงสามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบของบริษัทอื่นๆได้โดยการใช้ Open API (Application Programming Interface) ซึ่งจะทำให้การขยายธุรกิจข้ามบริษัทโดยใช้ฐานลูกค้าเดิม เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ จึงทำให้การทำ Partnership เป็นเครื่องมือชั้นยอดในการสร้างรายได้ โดยจะเป็นการใช้ระบบโดยแลกเปลี่ยนกับเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยที่ได้รับ ซึ่งสูงถึง 20–40% โดยบริษัทที่เป็นพันธมิตรจะมีทั้งบริษัทที่มีฐานข้อมูลคนมีหนี้สินอยู่แล้ว อย่างเช่น ข้อมูลจากพนักงงาน แต่ไม่มีความชำนาญในด้านการทำธุรกิจการเงิน เรียกรูปแบบนี้ว่าการทำ Closed Loop หรือ บริษัทที่เป็น Alternative Finance อยู่แล้ว แต่มีความสนใจระบบการทำงานของ Wealthi


“เพราะหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจยุคนี้ไม่ใช่การโตแบบโดดเดี่ยวแต่ต้องรู้จักใช้ “พันธมิตร” สร้างโอกาสธุรกิจให้ตัวเองได้”

*การทำ Partnership จะสามารถลดความเสี่ยงด้านหนี้เสียของ Wealthi และเงินทุนที่จะนำมาบริหารหนี้ ได้ทั้งหมด

5. มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ของ NPL หรือหนี้เสียได้อย่างไรบ้าง

  • มีหน่วยงาน Compliance and Audit (C.A.R.) ที่เชี่ยวชาญ มาดูแลเกี่ยวกับด้านกฎหมายและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • มีเพดานเงินสำรอง
  • มีการใช้ Partnership คือ เรารู้ข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้ว โอกาสหนี้เสียยิ่งน้อยไปอีก เพราะหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจยุคนี้ไม่ใช่การโตแบบโดดเดี่ยวแต่ต้องรู้จักใช้ “พันธมิตร” สร้างโอกาสธุรกิจให้ตัวเองได้

6. จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นการทำ Credit Scoring / KYC มีความเปลี่ยนแปลงไหม อย่างไร

การทำ Credit Scoring คือการประเมินลูกค้าออกเป็นพอร์ตตามเกรดที่ประเมินจากคะแนนที่เก็บมาโดยระบบ ตามการคาดการณ์ความสามารถในการชำระเงินและโอกาสที่จะก่อหนี้เสีย (Probability of Default) โดยแบ่งปัจจัยเป็น 2 ประเภทคือ Score (A) Statistics ซึ่งถูกเก็บตอนลงทะเบียนตั้งแต่ต้น และ Score (B) Dynamic ซึ่งเก็บระหว่างที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะเพิ่มหรือลดตามพฤติกรรมลูกค้าได้ และมีประสิทธิภาพสูงกว่า Score (A) โดยรวมปัจจัยทั้ง 2 ประเภทจะมีตัวชี้วัดกว่า 200 ตัวในการประเมินลูกค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าหนี้เสียมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

7. มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ของ NPL หรือหนี้เสียได้อย่างไรบ้าง

ทาง Wealthi ได้ตั้งหน่วยงาน Compliance and Audit (C.A.R.) ขึ้น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ เข้ามาดูแลเกี่ยวกับด้านกฎหมายและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ระบบภายในองค์กรเป็นไปตามมาตรฐาน เอื้อต่อการขอใบประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น Nano Finance ในอนาคต ประกอบกับมีเพดานเงินสำรองรองรับ และใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตามหนี้สิน

ในส่วนของการทำ Partnership การบริหารหนี้เสียจะอยู่ในความดูแลของบริษัทที่เป็นพันธมิตรนั้นๆ ซึ่งจะมาตรการรองรับอยู่แล้ว เช่น การหักจากเงินเดือนใน Closed Loop เป็นต้น


“สำหรับในกลุ่มธุรกิจ Diversify Finance ราคาในตลาด จะเฉลี่ยเท่ากับ 13 เท่า”
  • จากการคำนวณ P/E ตามราคาในตลาด 13 เท่า ดังนั้น เมื่อเราขายหุ้นในราคา 100 บาทต่อหุ้น จะเป็นการซื้อที่ราคา discount เนื่องจากในอีก 4 ปี จะมีการวางแผนเข้าตลาด Stock Market ทำให้การ Valuation จะสูงขึ้นประมาณ 4 เท่า หรือ 400 บาท

8. ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อลงทุนใน Wealthi

การระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 186,250 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็น 15.7% ของมูลค่าโดยรวมของบริษัท โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 8.5% ต่อปี ของเงินลงทุน เป็นเวลา 5 ปี รวมเป็น 42.5% โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายปันผลได้ในปี 2022 โดยจะเป็นการทบเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2020–2022 รวมกัน หรือคิดเป็น 25.5% รวมไปถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการ Exit เช่นการทำ IPO เป็นต้น

9. การขายคืนและการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญ

เมื่อครบ 5 ปี และจ่ายเงินปันผลครบแล้ว ผู้ที่สนใจและเห็นความสามารถของบริษัท Wealthi สามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญแบบ 1:1 และเรามีนโยบายการซื้อคืนทั้งหมดในราคา Book Value ในขณะนั้น

10. ราคาคาดการณ์ของหุ้นเมื่อทำการ Exit เมื่อถือครบจำนวนปี

สำหรับในกลุ่มธุรกิจ Diversify Finance ราคาในตลาด ตกเฉลี่ยอยู่ที่ 13 เท่า

ทำให้จากการคำนวณ P/E ตามราคาในตลาด 13 เท่า ดังนั้น เมื่อเราขายหุ้นในราคา 100 บาทต่อหุ้น จะเป็นการซื้อที่ราคา Discount เนื่องจากในอีก 4 ปี จะมีการวางแผนเข้าตลาด Stock Market ทำให้การ Valuation จะสูงขึ้นประมาณ 4 เท่า หรือ 400 บาท

WEALTHI (เวลธ์ติ) มีเป้าหมายการระดมทุนมูลค่า 18,625,000 บาท ผ่านแพลตฟอร์มสินวัฒนาอิควิตี้คราวด์ฟันดิง เหลือเพียง 3 วัน สำหรับรอบการเปิดระดมทุนในครั้งนี้ หากไม่อยากพลาดโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างเวลธ์ติ สินวัฒนาขอเชิญท่านที่สนใจ เข้ามาศึกษาและร่วมลงทุนกับเวลธ์ติผ่านแพลตฟอร์ม https://equity.sinwattana.com ก่อนที่จะปิดการเสนอขายในครั้งนี้!

นักลงทุนที่สนใจ สามารถเข้าฟังข้อเสนอขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนเพื่อรับ Zoom Link ได้ ที่นี่นักลงทุนที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มสินวัฒนาจะได้สัมผัสกับการลงทุนในประเทศไทย และเพลิดเพลินไปกับโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึง หากต้องการเข้าร่วมกับสินวัฒนาในฐานะนักลงทุน ท่านสามารถเริ่มต้นได้ ที่นี่

เกี่ยวกับสินวัฒนา: สินวัฒนา แพลตฟอร์มการระดมทุนคราวด์ฟันดิงสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย และนักลงทุน ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์และนำโดยประธานบริหาร HongSin, Kwek เป้าหมายของสินวัฒนาคือการบูรณาการเศรษฐกิจของธุรกิจด้วยการพัฒนาแหล่งเงินทุนให้เป็นการเสริมศักยภาพทางธุรกิจและนักลงทุนรุ่นต่อไป โดยมีความเชื่อว่า “Never Let Funding Be Your Showstopper — เราจะไม่ให้เงินทุนเป็นอุปสรรคของคุณ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่

https://equity.sinwattana.com/https://www.sinwattana.com/

Contact: sta@sinwattana.com