Equity Crowdfunding คืออะไร?

Equity Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนจากประชาชนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้น จะอยู่ในลักษณะของผู้ถือหุ้น คือ เงินปันผล หรือ ส่วนต่างราคา

ทำไมต้อง Equity Crowdfunding ?

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจไม่ไปหานักลงทุน หรือกู้ยืมเงินจากธนาคาร ซึ่งเป็นหนึ่งในทางออกของการเพิ่มเงินทุนในการทำธุรกิจ แต่ความจริงที่คุณต้องตระหนักก็คือ ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการทุกคนจะรู้จักนักลงทุน และ การที่นักลงทุนเหล่านั้นจะเห็นด้วยกับโครงการก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

ยิ่งในโลกของธุรกิจนั้น "เวลา" เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าช้า ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาได้อย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นการทำเรื่องกู้ยืมเงินจากธนาคารที่ต้องคำนึงถึงเรื่องเวลาและอัตราดอกเบี้ยอยู่ตลอดนั้น ทำให้ Equity Crowdfunding เป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับเหล่าผู้ประกอบการ ส่วนผู้ลงทุนนั้นนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่คุณจะได้ใช้ เงินของคุณในการสนับสนุนธุรกิจที่น่าสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจเหล่านั้นให้ดำเนินต่อไปได้

Equity Crowdfunding จะเกิดในไทย เมื่อไหร่?

การระดมทุนในรูปแบบ Equity Crowdfunding นั้นเกิดและประสบผลสำเร็จให้เห็นเป็นตัวอย่างในหลายประเทศ แต่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่กันที่ประเทศไทยจะมี Equity Crowdfunding สักที ซึ่งในตอนนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้มีการกำหนดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการ เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นแล้วตามประกาศที่ ทจ. 2558/7 ซึ่งเร็ว ๆ นี้ คนไทยอาจ จะมีโอกาสเห็น Equity Crowdfundingอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

Sinwattana คือใคร?

Sinwattana คือหนึ่งในผู้ให้บริการในการระดมเงินทุนจากประชาชนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยรูปแบบการระดมทุนที่ให้บริการในขณะนี้ประกอบไปด้วย รูปแบบบริจาค (Donation) และ รูปแบบมีผลตอบแทนเป็นสิ่งของ ผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคต (Reward) ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ ทาง Sinwattana ได้มีแผนในการขยายรูปแบบการบริการให้ครอบคลุมทั้งรูปแบบผู้ถือหุ้น (Equity) และรูปแบบกู้ยืมเงิน (Lending) ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียด และติดตามความคืบหน้าได้ที่ www.sinwattana.com หรือ www.facebook.com/sinwattana.crowdfunding