WEALTHI TECHFIN

WEALTHI TECHFIN CO.,LTD.

A.I. - based alternative finance on Mobile


Company Overview

บริษัท เวลธิเทคฟิน จำกัด คือ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “เวลธ์ติ” ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ใช้งาน โดยสิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้รับ คือ

1. สามารถเข้าถึงเงินทุนได้จากการใช้ข้อมูลทางเลือกที่อยู่ในสังคมเงินสด
2. ลดต้นทุนการกู้ยืมจากการไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ
3. การมีข้อมูลเครดิตเพื่อให้มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
4. การสร้างความมั่นคง และ มั่งคั่งจากผลิตภัณฑ์การเงิน เช่น ประกันภัย และการลงทุน

โดยเทคโนโลยีหลักของเวลธ์ติ คือ การนำเอา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในสาขาการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบและกระจัดกระจายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลการใช้มือถือ และข้อมูลบนสัมคมออนไลน์ มาทำการวิเคราะห์หาความสามารถและความเต็มใจในการชำระเงินของผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานมีคะแนน Credit Score ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ดังนั้นจึงเป็นการลดต้นทุนทางการเงินและจะช่วยให้ผู้ใช้งานมีเงินคงเหลือในการนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

WEALTHI, a mobile application to help the unbanked gain access to financial services by applying Artificial Intelligence in particular in the Machine Learning area, to analyze alternative data (e.g. mobile phone usage data) and social media along with traditional scorecard (e.g. socio-demographics) of the users. WEALTHI develops a proprietary credit decision model to determine creditworthiness of the unbanked. With the use of this information based credit scoring, the customers’ experience has been improved since they can access to financial services and they don’t need to spend too much time in the application process . Additionally, users can complete the KYC process within the application which will prevent them from any unnecessary costs.

Through WEALTHI mobile application, user fills in the required data. The application is decided within seconds. Upon credit approval, user is required to submit verification documents before the fund disbursement. The whole process takes less than 24 hours with no cost to the users.

WEALTHI delivers the following values:
1) Funding accessibility anywhere and anytime through mobile phone
2) Fast approval process through machine learning and cloud computing
3) No cost to get funds e.g. no traveling cost, no document preparation cost.
4) Provide an affordable and reasonable loans, so users can escape from the high-cost informal loan.
5) Build credit profiles to get access to the formal bank loans.
6) High reliability through government compliance regulation on financial license and through support from public and private sectors

Key Customers & Partners

Jasmine City Group

Jasmine City Group

บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)

สมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย (Pico Finance Association of Thailand)

สมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย (Pico Finance Association of Thailand)

Testimonials

Company Traction

100X Competition by AIT 2019 (Best Solutions for SDGs)

September, 2019

Krungthai: Young Enterprise Award 16th 2018 (Winner) https://www.nationtv.tv/main/program/378672853/

November, 2018

Securities Exchange Commission (SEC): Fintech Challenge 2018 (Top 10) https://www.thereporter.asia/th/10/2018/fintech-challenge-2/

November, 2018

Thailand ICT Award (TICTA): National Software Contest 2018 (Winner) https://www.facebook.com/1838671856357833/posts/2642052209353123/?d=n

August, 2018

Banpu Champion for Change 8 (Winner) 2018 https://thestandard.co/banpu-champions-for-change/

July, 2018

G-Lab: Scaling Impact 2018 (Winner)

March, 2018

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Agency (NIA)

March, 2018

This content will show when you are creating deal.

Tavatchai Engbunmeesakul

Tavatchai Engbunmeesakul

CEO & Co-Founder

Tavatchai is an experienced Engineer with a demonstrated history of working in the consumer goods industry. He is skilled in Management, Data Optimization, and Data Modeling. Before founded WEALTHI, he is a strong business development professional graduated from Babson College - Franklin W. Olin Graduate School of Business, Chulalongkorn Engineering School, and worked as a Financial Analyst/Senior Analyst for a global firm in the US for several years.

Numchai Sukkasem

Numchai Sukkasem

CFO & Co-Founder

Numchai is CFA graduated with Master of Science in Finance from Chulalongkorn University. He has more than 20 years experiences in the banking industry and is now managing the team of credit analyst and relationship managers at one of the global banks. In addition to his responsibility to manage the financial activities of WEALTHI, Numchai is in-charge of the business loan to micro SMEs which is WEALTHI’s new business area.

Nakarintr Apimonbutra

Nakarintr Apimonbutra

Marketing Lead

Nakarintr has an academic backgrounds in business administration from Assumption University and master’s degree in International Business from Monash University, Melbourne, Australia. He has extensive 10 years of experience in FMCG, direct marketing, building material conglomerate and retailing business with a number of roles, particularly in marketing and sales. With his exceptional people skills, Nakarintr is always able to work in unison with the team and he is currently aiming to grow WEALTHI’s personal loan segments.

Pornsak Aurujchutchairut

Pornsak Aurujchutchairut

Head of CAR

Pornsak is an expert in Digital Finance with many years of working experiences in Hire Purchase/Leasing business. He commands a strong strategic mindset along with good management skills in setting up real business processes with compliance and risk management for businesses both in Thailand and Cambodia.

 Charn Chanvutisil

Charn Chanvutisil

Board of Directors

Charn has a background in Engineering and Technology. He graduated from the Faculty of Engineering Kasetsart University. In the past three years, he is working as a Technology Director for a robotics and electronics devices company. Charn contributes to the board on AI and Mobile Computing technologies.

Kittisak Wangwarunyoo

Kittisak Wangwarunyoo

Board of Directors

Kittisak graduated from the Faculty of Engineering Kasetsart University. He has long experience of working in Engineering and Marketing fields in Japanese firm. He establishes strong connections with owners and top management in plenty of small to big corporations in Thailand. His interpersonal skill also helps WEALTHI’s business to connect partners for future expansion.

Maythawee Pongtippun

Maythawee Pongtippun

Board of Directors

Maythawee graduated from Thammasat University in faculty of Economics. She is now a credit analyst at one of the global banks for more than 5 years. She brings rich experiences from the field to support the team business.

You cannot access this part

Please register as investor to see this part

You cannot access this part

Please register as investor to see this part

You cannot access this part

Please register as investor to see this part

You cannot access this part

Please register as investor to see this part

You cannot access this part

Please register as investor to see this part